Dramaturgie

Iris
Harter

Iris Harter Mitarbeiter:innen-Portraitfoto des Next Liberty Theater in GrazIris Harter Mitarbeiter:innen-Portraitfoto des Next Liberty Theater in GrazIris Harter Mitarbeiter:innen-Portraitfoto des Next Liberty Theater in Graz

NEXT LIBERTY JUGENDTHEATER GMBH
Kaiser-Josef-Platz 10
8010 Graz
Mag.a Iris Harter
T +43-316-8008-1132
M +43-676-3361048
E iris.harter@nextliberty.com